Analiza mikrobiologjike dhe biokimike

Laboratori Avicena është një lider në fushën e diagnostikimit laboratorik ,i cili ofron një gamë të gjerë testesh rutinore dhe inovative në të gjitha fushat e patologjisë klinike. Laboratori Avicena është angazhuar në testimin e mostrave nga fushat e biokimisë dhe mikrobiologjisë, në përputhje me standardet më të larta të cilësisë dhe kërkesat e përdoruesve.

Laboratori u krijua në përputhje me të gjitha kërkesat për kontrollin e cilësisë së punës laboratorike në drejtim të pajisjeve, reagentëve dhe kushteve të punës bazuar në parimet e praktikës ideale laboratorike.

Teknologji më e lartë, ekspertë me përvojë

Laboratori Avicena ka pajisje testimi të teknologjisë më të fundit dhe punëson ekspertë me përvojë dhe profesionistë, përqendrimi i të cilëve në procesin e punës është të arrijë rezultate të sakta dhe të besueshme në fushën e diagnostifikimit laboratorik.Cilësia dhe efikasiteti

Cilësia dhe efikasiteti janë postulatet tona themelore, ato janë dhe do të jenë gjithmonë çelësi i suksesit tonë dhe na bëjnë një partner të besueshëm dhe kompetent për mjekët, stafin mjekësor, spitalet, operacionet, kompanitë e sigurimeve, ndërmarrjet dhe individët.Laboratori Avicena është i përkushtuar plotësisht në mirëmbajtjen e vazhdueshme të cilësisë së punës në nivel sa më të lartë.

• Ne ofrojmë diagnostikim gjithëpërfshirës nga staf i specializuar me vlera të larta profesionale dhe etike
• Kontroll të vazhdueshëm , qasje serioze ndaj Procesit të punës dhe monitorim të vazhdueshëm .
• Ne mundësojm përpunim të analizave urgjente