Analizat e tjera mikrobiologjike të testuara me metodën PCR

Me këtë metodë ndodhë zbulimi dhe përcaktimi i sasisë së citomegalovirusit (CMV), virusit të hepatitit B (HBV), hepatitit C (HCV) dhe virusit të imunitetit të njeriut (HIV 1 + 2), virusit Epstein Barr (EBV). Prania e Mycobacterium tuberculosis nga çdo mostër (pështymë, urinë, birë …) gjithashtu mund të zbulohet.