Analizat Gjenetike – Kariotipi

Çfarë është një test kariotipi?

Një test kariotipi shikon madhësinë, formën dhe numrin e kromozomeve tuaj. Kromozomet janë komponentat më kompleks të bēthamës që përmbajnë gjenet tuaja. Gjenet janë pjesë e ADN-së (materiali gjenetik) e përcjellë nga nëna dhe babai juaj. Ata mbajnë informacione që përcaktojnë tiparet tuaja unike, të tilla si lartësia dhe ngjyra e syve. Njerëzit zakonisht kanë 46 kromozome, të ndarë në 23 çifte, në secilën qelizë. Njëra prej secilës palë kromozome vjen nga nëna juaj, dhe çifti tjetër vjen nga babai juaj. Nëse keni më shumë ose më pak kromozome sesa 46, ose nëse ka ndonjë gjë të pazakontë në lidhje me madhësinë ose formën e kromozomeve tuaj, kjo mund të thotë që keni një sëmundje gjenetike. Një test kariotipi përdoret shpesh për të ndihmuar në gjetjen e defekteve gjenetike në një fëmijë në zhvillim. Emrat e tjerë: testimi gjenetik, testimi i kromozomit, studimet e kromozomeve, analiza citogjenetike.

Për çfarë përdoret?

Një test kariotip mund të përdoret për:

  • Kontrolloni një foshnjë të palindur për çrregullime gjenetike.
  • Diagnostifikoni një sëmundje gjenetike.
  •  Zbuloni nëse një defekt kromozomik po parandalon një grua të mbetet shtatzënë ose po shkakton dështime.
  • Kontrolloni një foshnjë të porsalindur (një fëmijë që vdiq vonë në shtatzëni ose gjatë lindjes) për të parë nëse një defekt kromozomik ishte shkaku i vdekjes.
  • Shikoni nëse keni një çrregullim gjenetik që mund të kalohet fëmijëve tuaj.
  • Diagnostifikoni ose bëni një plan trajtimi për disa lloje të kancerit dhe çrregullimeve të gjakut.
Laboratori AvicenaKS

Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Laboratorin AvicenaKS mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot. Zemra e laboratorit tonë janë pacientët dhe nevojat e tyre.