Analizat Mikrobiologjike

Brenda departamentit  mikrobiologjik, grupet e mëposhtme të analizave kryhen duke përdorur teknika standarde mikrobiologjike duke përdorur pajisjet më moderne dhe pajisjet më të reja, sipas rekomandimeve të OBSH (Organizata Botërore e Shëndetit) dhe EUCAST (Komiteti Evropian për Antimikrobikë Testimi i Ndjeshmërisë):

Departamenti i  Mikrobiologjisë në Laboratorin AvicenaKS ofronë:

Brenda departamentit  mikrobiologjik, grupet e mëposhtme të analizave kryhen duke përdorur teknika standarde mikrobiologjike duke përdorur pajisjet më moderne dhe pajisjet më të reja, sipas rekomandimeve të OBSH (Organizata Botërore e Shëndetit) dhe EUCAST (Komiteti Evropian për Antimikrobikë Testimi i Ndjeshmërisë):

Departamenti i  Mikrobiologjisë në Laboratorin AvicenaKS ofronë:

  • Analizat bakteriologjike
  • Analizat mykologjike
  • Analizat parazitologjike
  • Analizat serologjike
  • Analizat mikrobiologjike molekulare (metoda PCR)
  • Kontrollet mikrobiologjike (Kontrollet e sipërfaqeve të punës, ajrit, sterilitetit të instrumenteve dhe zgjidhjeve)

Teste të shpejta (zbulimi i grupit beta hemolitik të streptokokut A, Rotavirus, Adenovirus, Helicobacter pylori, Clostridium difficile toksin A + B në jashtëqitje).