Analizat serologjike virologjike

Këto analiza përcaktojnë praninë e antitrupave ndaj një numri virusesh: Adenovirus, Coxsackie B, Rubella, Varicella- zoster, Epstein-Barr, Hepatit AE, HIV, Herpes tip 1 dhe 2, Cytomegalovirus, Influenza A dhe B…

Analizat serologjike parazitologjike

Këto analiza mundësojnë zbulimin e antitrupave ndaj Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus, Trichinella spiralis, Tenia solium, Toxocara canis dhe parazitëve të tjerë.

Analizat serologjike mykologjike

Këto analiza më së shpeshti vërtetojnë praninë e antitrupave ndaj kërpudhave Candida albicans dhe Aspergillus fumigatus

Laboratori AvicenaKS

Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Laboratorin AvicenaKS mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot. Zemra e laboratorit tonë janë pacientët dhe nevojat e tyre.