Departamenti i mjekësisë familjare

Mjekësia familjare është një departament mjekësor që është përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor së bashku me ato terapeutike, për të ruajtur mirëqenien tuaj.

Shërbimet e Diagnostifikimit dhe Trajtimit në Departamentin e Mjekësisë Familjare

Megjithëse departamenti i Mjekësisë Familjare merret me një gamë shumë të gjerë shërbimesh diagnostikuese dhe trajtimi, fushat kryesore të përqendrimit janë si më poshtë:

Vlerësimi fillestar për të gjitha çështjet që lidhen me shëndetin. Siguron kujdes të vazhdueshëm, gjithëpërfshirës shëndetësor për pacientin.

Integron shkencat biologjike, klinike dhe të sjelljes.
Përfshinë të gjitha moshat, të dy gjinitë, secilin sistem organesh dhe çdo entitet sëmundjesh.
Shërbime parandaluese të shëndetit publik dhe krijimin e vetëdijes sociale.
Monitorimi nga afër i pacientëve me sëmundje kronike.

Motivi ynë jeni ju, cilësia dhe kujdes i lartë për ju është privilegji ynë!

Laboratori AvicenaKS

Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Laboratorin AvicenaKS mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot. Zemra e laboratorit tonë janë pacientët dhe nevojat e tyre.