• info@avicena-ks.org
  • E hënë - Premte: 07:30 - 20:00
  • E shtunë : 7:30 - 14:00

Interferenca e medikamenteve me analizat laboratorike

Interpretimi i rezultateve të provave laboratorike gjatë administrimit të ilaçeve është i pasigurt për shkak të ndërhyrjeve analitike dhe biologjike të barnave me rezultatet e testeve laboratorike. Ndërhyrjet e provave laboratorike të lidhura me ilaçet ose ndërveprimet e testeve laboratorike / laboratorike është një burim kryesor i gabimeve laboratorike.   Interferenca është shqetësues në lidhje me diagnozën klinike dhe monitorimin e pacientëve.  Megjithëse ka pasur raporte të shumta rreth barnave specifike që ndërhyjnë në testet laboratorike, nuk ka pasur një rishikim të kohëve të fundit mbi temën.   Gjithsej 134 etiketime ishin pozitive, gjë që tregoi se ilaçi ndërhyn në të paktën një provë laboratorike klinike.  Agjentët antibakterialë, ilaçet psikotrope dhe mjetet kontrast janë klasat e barnave që ka më shumë të ngjarë të çojnë në interferimin e tyre ne rezultate.  Urina ishte mostra klinike e prekur më shpesh nga interferenca e medikamenteve me analiza laboratorike. Profesionistët mjekësorë, klinicistët dhe personeli i laboratorit duhet të kenë parasysh këto ndërveprime të mundshme kur interpretojnë rezultatet e testeve laboratorike dhe duhet të sigurojnë që ata të marrin një regjistër të plotë dhe të saktë të të gjitha barnave që përdoren nga pacientët në mënyrë që të parashikojnë Interferimet  të mundshëm.