Antarësohu dhe Përfito 15% zbritje në:

Testin Real Time PCR nga çmimi 40 EURO

Testin Serologjik Covid-19 nga çmimi 10 EURO

Testin Antigjen nga çmimi 10 EURO

Pako Covid ( HEMOGRAM, CRP, D dimer, ALT, AST,LDH ) -20 EURO + EKSTRA 15%

D dimer + CRP -13 EURO + EKSTRA -15%

Pako Post Covid: (VIT D, FERRITIN, SEROLOGJIK) 29 EURO +EXTRA 15%

Testin Serologjik Covid-19 nga
çmimi 10 EURO

Testin Antigjen nga
çmimi 10 EURO

Testin Antigjen nga
çmimi 10 EURO

Pako Covid ( HEMOGRAM, CRP, D dimer, ALT, AST, LDH ) -20 EURO + EKSTRA 15%

Pako Post Covid: (VIT D, FERRITIN, SEROLOGJIK) 29 EURO +EXTRA 15%

D dimer + CRP -13 EURO + EKSTRA -15%

Apliko tani për të përfituar zbritjen

Contact Us2

Validiteti i kartës është deri me /20/08/2021

Validiteti i kartës është deri me /20/08/2021

Më poshtë është paraqitur lista e analizave që ndërlidhen me COVID dhe mund të përfitojnë pacientët -15% zbritje :

Hemogram

CRP

D dimer

Sendiment

Alt

Ast

LDH

Ferritina

Glikemia

 Protein

Albumin

 Grupi I gjakut

Vitamin D

Parandalojmë së bashku, ti nuk je vetëm!

AvicenaKS si kompani përgjegjëse-shoqërore  marim përgjegjësi të përfshihemi në luftën kundër pandemis, sepse të qenurit së bashku dhe solidariteti janë ato që na mbajnë në jetë dhe të fortë. Ne kemi prioritet mbrojtjen e shëndetit por dhe lehtësimin e këtyre plagëve të shkaktuar nga ndryshimi i një realitetit kalimit në zymtësi, humbjes së më të dashurëve e deri te kriza ekonomike-sociale që ka goditur të gjithë.

Mirëqenia juaj është motivi ynë! Të minimizojmë së bashku mundësin për t’u infektuar,të zbatojmë masat! 

#zgjatmadorën