Poliklinika

NE PO RRITEMI...

NE PO RRITEMI...

Poliklinika AvicenaKS nisi rrugëtimin e saj.

Gërshetimi i një kuadri profesional me përvojë shumëvjeçare dhe teknikat më të fundit. Aktiviteti themelor i Poliklinikës është avancimi i shëndetit të njeriut .

Nē poliklinikën tonë, pacientët mund të gjejnë gamën e plotë të shërbimeve në të gjitha departamentet:

  • Mjekësi e Përgjithshme
  • Pediatri
  • Kardiologji
  • Gjinekologji
  • Neuropsikiatri
  • Psikologji
  • Endokrinologji
  • Oftalmologji

Me gjithë ekspertizën më të mirë AvicenaKS ka ecur me hapin e kohës. Ne e pranojmë përgjegjësinë tonë për t’i shërbyer të gjithë në komunitetin tonë pasi ata janë gjykatësi i fundit se sa mirë i dëgjojmë, reagojmë dhe kujdesemi. Poliklinika Avicena është institucion që ka tendencën drejt avancimit të shëndetit ..

Vizioni

Vizioni ynë është të jetë institucion lider për provomovimin e shëndetit dhe transformimin e kujdesit shëndetësor parësor .

Misioni ynë

Sigurimi i shërbimeve të kujdesit shëndetësor me cilësi të lartë.

Kujdes i përqendruar tek pacienti. Kërkim i vazhdueshëm për strategji të reja për trajtim .

Laboratori AvicenaKS

Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Laboratorin AvicenaKS mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot. Zemra e laboratorit tonë janë pacientët dhe nevojat e tyre.