VERACITY TEST

SI REALIZOHET VERACITY TEST?

Gjatë shtatzënisë, ADN-ja e fetusit fetal kalon përmes placentës, hyn në qarkullimin e gjakut të nënës dhe qarkullon së bashku me ADN-në e nënës. Testi VERACITY është një test jo-invaziv prenatal i gjeneratës së re, që me saktësi mat dhe analizon ADN-në fetale në gjakun e nënës për të zbuluar praninë e aneuploidive të fetusit. Testi VERACITY është i vlefshëm për shtatzëni normale dhe binjake. Mjeku ose tekniku i laboratorit merr mostrën e gjakut të nënës dhe e dërgon atë në laboratorët tanë më modernë për analiza. Rezultatet dërgohen tek mjeku juaj brenda pak ditësh.

PSE DUHET TA KONSIDEROJMË VERACITY Test?

  • Saktësi e lartë > 99 % për aneuploiditë autozomale.
  • Jo-invaziv – nuk ekziston rrezik i abortit spontan, test për të cilin është e nevojshme vetëm marrja e gjakut nga nëna.
  • I disponueshem që nga java e 10 e shtatzënisë, dhe rezultati merret brenda disa ditëve.

ÇFARË MUND TË ZBULOJË VERACITY TEST?

  • ANEUPLOIDITË AUTOZOMALE KROMOZOPATIKE
  • Sindromi Down (Trizomy 21)
  • Sindromi i Edwardit (Trizomy 18) Sindroma e Pata (Trizomy 13)

ANEUPLOIDITË E KROMOZOMEVE GJINORE

(Vetëm në shtatzënitë e një gjinie) Sindromi Tarner (45 X) Sindromi Triple X (47 XXX) Sindromi Klinefelter (47 XXY) Sindromi i Jakobs (47 XYY) (48 XXYY)

MIKRODELECIONET

  • Sindromi Di George (22Q11.2)
  • Sindromi i delecionit (1P36)
  • Sindromi SMITH-MAGENIS (17P11.2) Sindromi Volv-Hirschhorn (4P16.3)

PËRCAKTIMI I GJINISË SË FOSHNJËS

– ÇFARË MUND TË ANALIZOJË VERACITY DHE CILIN LLOJ TA PËRZGJEDHIM?
– VeraCITY Basic

TRISOMY

 Sindromi Daun (Trizomia 21), kopje shtesë e kromozomit 21 (1/700) 2.Sindromi Edvards (Trizomia 18), kopje shtesë e kromozomit 18 (1/5000) 3.Sindromi Patau (Trizomia 13), kopje shtesë e kromozomit te 13-të (1/16.000).

VeraCITY PLUS

ANEUPLOIDITË E KROMOZOMEVE GJINORE
Sindromi Tarner (Monozomia X) – Mungesa e kromozomit X (1/ 2,000 tek fëmijët e gjinisë femërore) 2.Sindromi Triple X (Trizomia X) – Kromozomi i tepërt i X tek fëmijët e gjinisë femërore (1/ 1,000 tek fëmijët e gjinisë femërore ) 3.Sindromi i Klinefelter (XXY) – Kromozomi i tepërt X në fëmijët e gjinisë mashkullore (1 /1.000 për fëmijët e gjinisë mashkullore ) Sindromi Jakobs (XYY) -Kromozom Y i tepërt në fëmijët e gjinisë mashkullore (1/1,000 për fëmijët e gjinisë mashkullore) 4.Sindromi XXYY – Tepricë e X dhe Y kromozomit (1 / 17.000 për fëmijët e gjinisë mashkullore )

VeraCITY PREMIUM

MIKRODELECIONET
Sindromi Di George (22Q11.2) – Mungesa e pjesës së kromozomit 22, (1/1.000) 2.Sindromi i delecionit (1P36) – Mungesa e pjesës së kromozomit 1, (1/5000) 3.Sindromi SMITH-MAGENIS (17P11.2) – Mungesa e pjesës së kromozomit 17, (1/15.000) Sindromi Volv-Hirschhorn (4P16.3)-Mungesa e pjesës së kromozomit.

Laboratori AvicenaKS

Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Laboratorin AvicenaKS mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot. Zemra e laboratorit tonë janë pacientët dhe nevojat e tyre.