AvicenaKS

Cdo ditë: 7:00 - 20:00

Blog

Pershkrimi

E veçantë në departmentin e reumatologjisë është qasja multidisiplinare në trajtimin e sëmundjeve komplekse reumatike. Ky departament disponon stafin dhe ekspertizën e nevojshme për trajtiminin e sëmundjeve reumatizmale duke përfshirë rastet e thjeshta deri tek ato më të komplikuarat. Disa nga shërbimet të cilat ne i ofrojmë: Vizita specialistike Ultrasonografia muskuloskeletale Vizitë specialsitike me aplikimin e ultrasonografisë muskuloskeletale Korizonik ineksjonet në nyje Viskosuplementimi në nyje Injektimet intralezionale tek faciitis plantar/epikondilitet Aspirimi nga artikulacionet/bursat/Backer cista Tigger point injection PRP injection në nyje Botox injeksionet në nyje Paravertebral injeksionet Bisfosfanatet intravenoze

Doktorët tanë që i përkasin këtij departamenti

Dr.Besim Demolli - Specialist i Reumatologjisë