AvicenaKS

Cdo ditë: 7:00 - 20:00

Teknologjitë Mjekësore

Analiza Mikrobiologjike

Testet e Shtatëzanisë

  • VERACITY TEST
  • Me anë të këtij testi mund të zbulojmë ANEUPLOIDITË AUTOZOMALE KROMOZOPATIKE, Sindromi Down (Trizomy 21), Sindromi i Edwardit (Trizomy 18) Sindroma e Pata (Trizomy 13)

  • VeraGENE
  • Me anë të këtij testi mund të zbulojmë SindromiTarner (45 X), Sindromi Triple X (47 XXX), Sindromi Klinefelter (47 XXY), Sindromi i Jakobs (47 XYY), (48 XXYY)

  • Sindromi i Pataut
  • Sindroma e Patau quhet gjithashtu trisomi 13. Shkaku është një kopje shtesë e kromozomit 13.

  • Sindromi i Edwardit
  • Sindromi Edward – shkaku i trizomisë kromozomike 18. Sindroma e Edward – Trisomia e kromozomit 18, është aberracioni i dytë më i zakonshëm kromozomik pas sindromës Down.

  • Sindromi Down
  • Sindroma Down është trisomia më e shpeshtë në popullatën e përgjithshme, që ndodh me një incidencë 1:700 tek të porsalindurit.

CAKTO TERMIN
ME MJEKËT SPECIALIST