AvicenaKS

Cdo ditë: 7:00 - 20:00

Bëhu pjesë e stafit tonë të mrekullueshëm

Kriteret për infermierë

✅KUALIFIKIMET:
- Diploma e shkollës së mesme e mjekësisë të infermierisë së përgjithshme (Preferohet diploma e fakultetit);
- Licenca e punës nga Ministria e Shëndetësisë nga lëmia përkatëse;
- Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
- Njohje e mirë e paketës Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);
- Çdo kualifikim tjetër do të konsiderohet si përparësi;

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:


- Ofron ndihmën e parë dhe kujdesin tekniko fizik për pacientët;
- Regjistron të dhënat e pacientit në librin e protokollit si dhe ne program;
- Egzaminimin dhe performancën në shërbime të pacientëve;
- Dhënia e terapisë e caktuar nga mjeku
- Kryen dhe punë të tjera të caktuara nga mjeku;


  • 📩Ju mund të aplikoni për këtë pozitë duke dërguar CV-në tuaj në e-mail adresën hr@avicena-ks.org

✔AFTËSITË E KËRKUARA:


- Aftësi dhe shkathtësi profesionale;
- Përvojë pune se paku 2 vite tek marrja gjakut tek fëmijët 0-3 vjeç ;
- Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore;

Na kontaktoni!