AvicenaKS

Cdo ditë: 7:00 - 20:00

Analizat

Llojet e Analizave

Informata rreth analizave

Analizat Mikrobiologjike

Brenda departamentit mikrobiologjik, grupet e mëposhtme të analizave kryhen duke përdorur teknika standarde mikrobiologjike duke përdorur pajisjet më moderne dhe pajisjet më të reja, sipas rekomandimeve të OBSH (Organizata Botërore e Shëndetit) dhe EUCAST (Komiteti Evropian për Antimikrobikë Testimi i Ndjeshmërisë):

Analizat Biokimike

Analizat Gjenetike

Testet e Shtatëzanisë