AvicenaKS

Cdo ditë: 7:00 - 20:00

Lëshimi i rezultatit

Lëshimi i Analizave

Informata rreth lëshimit të analizave

Koha e lëshimit

Rezultatet lëshohen më së vonti në afat prej 24 orësh, varësisht nga koha e nevojshme për përpunim të analizës. Rezultatet nga numri më i madh i analizave janë të gatshme brenda së njëjtës ditë, pas orës 14h.

Marrja e rezultatit

Analizat dhe pacientë urgjentë gjithmonë kanë përparësi dhe përpunohen në afatin më të shkurtër të mundshëm. Me qëllim t’i dalim përkrah kërkesave të pacientëve tanë, Ju informojmë që rezultatet nga analizat e përpunuara në Laboratorin Avicena mund të merren nëpërmjet postës elektronike (e-mail). Qasja në rezultate kudo që të jeni është e lehtë, përmes telefonit celular, tablet ose kompjuter.

Probleme në marrjen e analizave

Në këtë mënyrë, të gjitha rezultatet tuaja, të rregulluara në mënyrë kronologjike, janë në dispozicion për ju në çdo kohë. Nëse nuk i keni marrë rezultatet me e-mail në kohën e kontaktuar , që objektivisht mund të ndodhë për shkak të arsyeve të shumta gjatë ndërprerjeve të shumta të komunikimit elektronik dhe telefonik. Ju lutemi i kontaktoni të punësuarit tanë në Laboratorin AvicenaKS në: tel:+383 49 825 555 dhe në e-mailin tonë: info@avicena-ks.org Ose ta merrni të njëjtin në orgjinal, në orarin e rregullt të punës në laborator, çdo ditë pune nga ora 07:30 -20:00 dhe të shtunën ora 07:30 -14:00